Drepturi și obligații. Copyright

Autorul este responsabil de obținerea acordurilor necesare pentru citarea din alte lucrări, pentru reproducerea materialelor care au fost deja publicate și pentru a reda din alte publicații.

Uneori o editură, căreia i se solicită acordul, va cere o plată aferentă. Este de datoria autorului să se asigure că această plată este făcută pentru a putea face uz de materialul solicitat. Trebuie precizat că o solicitare de acord pentru a reproduce dintr-o altă lucrare nu semnifică o obligație pentru autor de a folosi neapărat acel material; totuși, dacă materialul nu este utilizat până la urmă, autorul ar trebui, din curtoazie, să informeze deținătorul copyright-ului.

Deși, în general, editurile dețin drepturile de autor pentru lucrările care apar sub sigla lor, este un semn de respect, de asemenea, să se ceară permisiunea de preluare a proprietății intelectuale și de la autorul fizic al lucrării vizate. Într-adevăr, editurile adesea oferă permisiunea, având cu anterioritate deja obținută aprobarea autorului operei respective.

Toate solicitările de permisiune pentru a reproduce un material aflat sub copyright trebuie să fie trimise la deținătorul drepturilor de autor în dublu exemplar. Vă rugăm să obțineți de la deținătorul de copyright semnătura pe amândouă exemplarele pentru a putea lăsa o copie în evidența acestuia, iar o copie să poată rămâne la dvs. Dacă doriți un model de solicitare a acordului de publicare a unui material reprodus dintr-o altă lucrare, vă rugăm să ne scrieți la office@researchandeducation.ro.

Odată obținută permisiunea, identificați toate corespondențele cu paginile manuscrisului sau cu numărul ilustrației din propria dvs. lucrare. Vă rugăm să ne trimiteți acordul/acordurile drepturilor de autor pe care l-ați obținut la office@researchandeducation.ro, împreună cu manuscrisul dvs. complet, după ce v-ați păstrat și dvs. o copie proprie din fiecare document.

Acordul pentru copyright de a reproduce dintr-o altă lucrare se solicită în cazul în care:

  • Orice lucrare anterior publicată se dorește a fi citată direct într-o cantitate care însumează mai mult de 5% din totalul ei sau care însumează mai mult de 250 de cuvinte într-o singură citare sau care însumează mai mult de 500 de cuvinte în noua lucrare.
  • Orice citare care se dorește făcută, indiferent de lungime, aparține unui cântec, poem, ziar sau orice altă sursă nepublicată (ex. o scrisoare, un discurs).
  • Orice ilustrație dintr-o sursă publicată se dorește preluată, inclusiv pentru tabele, hărți, diagrame și chiar dacă acestea sunt recreate grafic.
  • Orice fotografie – în special aparținând unui fotograf profesionist -, chiar dacă este un portret propriu, se dorește preluată și introdusă într-o nouă lucrare.

Vă rugăm să luați la cunoștință următoarele:

Lucrările publicate înainte de 1922 aparțin domeniului public. Lucrările create după 1978 rămân sub copyright cât autorul încă este în viață, plus încă 70 de ani. Lucrările create și publicate înainte de 1978 rămân sub copyright pentru 75 de ani, începând cu data publicației dacă copyright-ul a fost reînnoit. Lucrările create de către un individ, în timp ce acesta este angajat la stat, aparțin de domeniul public.

Recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală:

Chiar dacă solicitarea acordului este necesară sau nu pentru utilizarea unor materiale care aparțin altor autori, indicarea exactă a sursei originale trebuie oferită – într-o notă sau într-o referință internă a textului, într-o notă de precizare de la un tabel, într-o recunoaștere a apartenenței în cazul unei ilustrații. În cazurile în care permisiunea a fost oferită, solicitantul ar trebui, în mod rațional, să urmeze orice condiție specială stipulată de către deținătorul copyright-ului. Recunoașterea meritului pentru o fotografie (o precizare scurtă a sursei) este fie necesară, fie adecvată. Deoarece credit line reprezintă recunoașterea sursei, nu e cazul de inovații. Singura excepție semnificativă a credit line-ului este o ilustrație (grafic, tabel, desen, fotografie etc.) care reprezintă o creație proprie.

Pentru un citat – complet în sine – sau pentru un tabel, precizarea completă a sursei poate fi urmată de: „reprodus cu permisiunea editurii”. Credit line ale ilustrațiilor vor fi plasate imediat după imagine/legendă, între paranteze. Dacă ilustrația a fost modificată, se poate folosi „modificare ulterioară…” sau „adaptată după…”.

Dacă aveți îndoieli în legătură cu situațiile în care este necesară solicitarea acordului sau orice altă nelămurire cu privire la drepturile de autor, vă rugăm să ne contactați la office@researchandeducation.ro.