*Textul documentului trebuie redactat în limba engleză!

Alături de toată documentația, se vor anexa și următoarele secțiuni:

 • Abstract – text de maxim 200 de cuvinte. Rezumatul ar trebui să fie o reprezentare obiectivă a articolului și să nu conțină rezultate care nu sunt prezentate și justificate în text, fără a exagera concluziile principale.
 • Cuvintele cheie – maxim 5, pentru catalogare (și în limba engleză, și în limba română);
 • Numele complet al autorilor, în ordinea contribuției;
 • Afilierea la instituție, pentru fiecare autor în parte (unde este cazul);
 • Adresele de e-mail pentru corespondență;

Pentru eficientizarea prelucrării documentului pentru publicare, vă rugăm să respectați următoarele criterii:

 • Formatarea și salvarea documentului, astfel încât să se poată edita și deschide cu Microsoft Office Word, folosind formatul A4 pentru paginație, cu dispunerea verticală a paginilor (Portrait).
 • Încadrarea textului general pe toată suprafața paginii (Justify Text), fără a folosi coloane (de tip ziaristică), și folosirea stilului Times New Roman pentru tehnoredactarea textului, cu dimensiunea de 12 puncte.
 • Folosirea pentru Titlu general – bold, dimensiune 16p, aliniere stânga.
 • Folosirea pentru Nume Autor – bold, dimensiune 12p, aliniere stânga.
 • Folosirea pentru Titlul unei secțiuni – bold, dimensiune 14p, aliniere stânga.
 • Folosirea pentru Subtitlul unei secțiuni – bold, dimensiune 12p, aliniere stânga.

 

Cadru Juridic

Colaboratorii sunt obligați să respecte legislația privind drepturile de autor, evitând total orice forma de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări, colaboratorii sunt obligați să le citeze și, când este cazul, să treacă între ghilimele unele pasaje din lucrările citate.

WEIK Press nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către colaboratori în caz de plagiat și în general a oricărei nerespectări de către aceștia a reglementărilor din legislația privind drepturile de autor. În caz de plagiat, parțial sau integral, întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravențională, civilă), cât și deontologica revine în exclusivitate autorului care a săvârșit plagiatul, editura WEIK Press neasumându-și nicio răspundere pentru încălcarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe de către persoanele care înaintează revistei Research and Education materiale în vederea publicării.

Descărcați Ghidul de Publicare complet (Instructions for Authors).